Aad Persoon

Mijn naam is Aad Persoon en ik ben geboren op 31 december 1956 te Poeldijk. Op ongeveer mijn 30e levensjaar kwam ik erachter over meerdere paranormale talenten te beschikken. Deze talenten bestaan uit: mediumschap, magnetiseren, helderziendheid, heldervoelendheid, helderwetendheid en helderhorendheid.

Mediumschap: 

Via mijn mediumschap leg ik contacten met geleidegidsen van mensen en overleden zielen.

Magnetiseren:

Door het magnetiseren (kosmische energie) overbrengen, help ik mensen met hun gezondheid.

Helderziendheid:

Hierdoor krijg ik beelden door uit het verleden of toekomst. Door deze gave zie ik ook aura’s. Het energieveld om mens, dier en plant

Heldervoelendheid:

Met deze gave kan ik mij invoelen in iemand. Hierbij kan ik de klachten tijdelijk overnemen.

Helderwetendheid:

Is het absoluut zeker weten van feiten, zonder dat er een verklaring voor is. Dat kan de aard van de ziekte zijn, of de samenhang van ziekte en geestelijke en lichamelijke gesteldheid.

Helderhorendheid: 

Via mijn geleidegids krijg ik informatie door over iemands gesteldheid op fysiek en mentaal niveau.

Para / Trance Medium: 

Sinds medio 2014 beschik ik ook over de gave para/trance medium. Dit houdt in dat ik engeltjes (hulpjes) vanuit de Kosmos naar mensen toe mag sturen, die een zware operatie moeten ondergaan of ernstig ziek zijn. Deze engeltjes bieden een helpende hand en zijn een aanvulling op de behandeling van de mens die op mijn pad komt.

----

Sinds ongeveer mijn 30e levensjaar heb ik een praktijk aan de Verdilaan 55 te Monster, waar ik mensen help met gezondheidsklachten, zowel fysiek als mentaal. Elly , mijn vrouw helpt mij hierbij met de administratie. In mijn 4 boeken, die ik heb geschreven, probeer ik duidelijkheid te geven over de paranormale wereld en het samenspel tussen de kosmos en de aarde. Deze informatie heb ik via uittredingen , BDE’s (Bijna Dood Ervaringen) , trances en mijn mediumschap verkregen.

----

Sinds 1981 ben ik getrouwd met Elly die een groot gedeelte van de praktijk voor haar rekening neemt en waar ik bijzonder blij mee ben, want zonder een rechterhand kan ik ook niet alles. Zij neemt de telefoon altijd op, maakt nieuwe afspraken via de telefoon, maar ook voor de mensen die in de praktijk komen en een nieuwe afspraak willen maken. Zij is eigenlijk mijn eerste en niet onbelangrijke eerste aanspreekpunt. Altijd vrolijk en altijd aanspreekbaar. Dit omdat wij samen alles delen de praktijk betreffende.